JAXI MAAKT AMSTERDAM DAMSCO
1101 AX AMSTERDAM-NL

DE STRIJD VAN DAMSCO// STRIJDERS

IN EEN TIJD VAN INDIVIDUALISME EN VERDEELDHEID, BERUST IK IN BROEDERSCHAP. ZOEKEND NAAR DE DIEPERE BETEKENIS VAN ONVOORWAARDELIJKHEID, VERKLAAR IK SOLIDARITEIT AAN MIJN BROEDERS, BUURTGENOTEN EN LOTGENOTEN. IK VOEL ME VERBONDEN AAN HUN PRINCIPES. STRIJDEND OP DE VOOR ONS BEKENDE WEGEN, ONDERVINDEN WE IMMERS ALTIJD DEZELFDE STRUGGELS. GESTOELD OP GELIJKE NORMEN EN WAARDEN, VERWEER IK ME FERM TEGEN HET STELSEL VAN VOOROORDELEN EN ONGELIJKE BEHANDELING. OOK AL OOG IN INTIMIDEREND, ANGSTAANJAGEND EN HARTELOOS, IK BEN ALTIJD OPRECHT, INTEGER EN BETROUWBAAR - IK SNITCH NIET, IK VERLINK NIEMAND MAAR BIJ DISRESPECT SPREEK IK JE ER OP AAN. IK BEN LOYAAL AAN MIJN STRIJDERS, VERLOOCHEN MIJN AFKOMST NIET EN RESPECTEER ALTIJD DIE VAN EEN ANDER. WANT OOK AL VERSCHILT ONZE KOMAF, WE SPREKEN DE TAAL VAN DE STRAAT - JAXI TAAL.

MIJN BELANG SCHUILT IN DIE VAN JOUW EN IN JOU DIE VAN MIJ,NIMMER RUIMTE VOOR EIGENBELANG. DOOR DIE VERBONDENHEID STA IK STERK EN LEEF IK VOOR GROOTBROEDERSCHAP - VOOR MIJN ‘DAMSCO STRIJDERS’ DIE ONDER ZWARE OMSTANDIGHEDEN TE MAKEN KRIJGEN MET GROTE UITDAGINGEN. SKEER? DAN ALLEN-VOOR-ÉÉN-EN-ÉÉN-VOOR-ALLEN. VOOR JAXI, VOOR ONZE BROEDERS VOOR ONZE POSITIE, VOOR ONZE TOEKOMST. IN MIJN GEDREVENHEID BEN IK GROOT EN STRIJD IK ONGEREMD. IK BEN EEN DAPP’RE STRIJDER EN VERDEDIG ALLES WAAR DAMSCO VOOR STAAT.

x Heldhaftig

x Vastberaden

x Barmhartig

Jaxi mask
Jaxi mask
Jaxi mask

JAXI MAAKT AMSTERDAM DAMSCO
1101 AX AMSTERDAM-NL